Heusden Verbindt legt BOM onder GOL Project

mrt 13 2022, 17:40 verkiezingen
heusden verbindt
In dit uitgebreid persbericht bewijst Heusden Verbindt dat een MER commissie nooit in de positie is geweest om de GOL documenten te kunnen beoordelen op basis van een verkeersmodel. Dit introduceert de vraag of de onderliggende GOL documenten wel de juiste data bevatten nu vaststaat dat die nimmer op waarde getoetst hebben kunnen worden.
Heusden Verbindt legt een BOM onder het GOL project. Na een lang en diep onderzoek maakt Heusden Verbindt vandaag openbaar een document dat tijdens de uitspraak bij de Hoge Raad nog niet bekend was. Heusden Verbindt is al wat langer in het bezit van het document, wat verkregen is via een zgn. WOB-verzoek. Uit dit document blijkt onomstotelijk dat de gegevens van GOL, een intussen 130 Miljoen kostende project, nooit is gevalideerd door een onafhankelijke toetsingscommissie. Terwijl wel deze indruk werd gewekt. Is iedereen op het verkeerde been gezet?
In het kort komt het erop neer dat GOL documenten produceert die ter adviesbeoordeling worden voorgelegd aan een MER (Milieu Effect Rapportage) commissie. Deze commissie geeft een niet bindend advies. Maar in de praktijk wordt dit advies vrijwel altijd opgevolgd.
Omdat Heusden Verbindt al langere tijd de verkeergegevens niet in lijn heeft kunnen brengen met de Milieu Effecten. Bijvoorbeeld waar forse toename is van verkeer zou er een afname zijn van geluid of uitstoot in de woonwijken. Is er een diepgaand onderzoek gestart. Dit onderzoek is vorig jaar ook op meerdere momenten met de gemeenteraad gedeeld en werd structureel afgedaan als “GOL is een goed plan”. Zonder overigens ooit een onderbouwing te geven waarom dit een goed plan is.
De werkelijkheid blijkt nog vele malen erger, je zou kunnen afleiden dat MER zich gebaseerd heeft op de bewijsbaar onjuiste cijfers in de GOL documenten, voor zover dit ook daadwerkelijk gebeurd is. Het bewijs is vrij simpel, omdat domweg sommige straten niet zijn genoemd in de rapportage in in diverse gevallen ook onjuist zijn. Let wel straten waar letterlijk honderden mensen wonen.
Heusden Verbindt sluit 2 documenten bij die heel veel vragen op zou moeten roepen. Een document waarbij de MER-commissie nog eens naar “het verkeersmodel heeft gekeken”, wat dus niet kan, en een document met de onvoorstelbare conclusie “MER Commissie heeft nooit toegang gehad tot het verkeersmodel”.
Dit introduceert de vraag “Waarop zijn alle documenten en adviezen van de MER dan op gebaseerd” ?
Het verkeersmodel is de basis van veel rapporten. Om bijv. verkeersveiligheid te meten moet je wel weten hoe het verkeer zich gaat bewegen. Maar ook om de uitstoot, geluid etc. te meten.
De politieke partij denkt nu, is dit precies de reden waarom de DMP-wethouder, gesteund door de gehele coalitie, toch een mobiliteitsplan goedgekeurd heeft gekregen, ondanks dat niemand weet wat de effecten zijn en/of kan weten wat de effecten zijn. Dit werd notabene ook nog niet ontkent ook, we weten niet wat de effecten zijn voor het verkeer en uitstoot. Hoezo “we staan voor gezonden inwoners van Heusden”?
In het Debat afgelopen week in de Steeg werd vermeld, dat de verkeersbewegingen niet uitmaken want de wegen werden niet verlegd. DMP vindt het kennelijk volstrekt niet van belang hoe het verkeer zich beweegt met de bijbehorende uitstoot. Maar vervolgens roepen ze wel hard in hun verkiezingsprogramma “verkeer uit de woonwijken”. Dit is buitengewoon zorgwekkend voor de grootste partij uit Heusden en coalitiepartner.
Heusden Verbindt is al wat langer op de hoogte van deze ontwikkeling en heeft vanwege de potentiele impact nog nader onderzoek gedaan naar de betekenis ervan. Omdat ze vinden dat de inwoners van Heusden Recht hebben om te weten wat er met hun gezondheid en financiële middelen gebeurt kiezen ze ervoor om de brief van het WOB verzoek openbaar te maken.
Dit is een buitengewoon kwalijke zaak. Om deze reden wordt dit persbericht ook geadresseerd aan de griffie met het verzoek deze te als ingezonden brief te behandelen. In feite betekent dit dat er geen enkele instantie een validatie heeft gedaan van de gegevens aangeleverd door GOL. Waarvan al eerder vastgesteld is dat die op een aantal onderdelen niet kloppen. Het roept grote vragen op hoe de coalitie en diverse andere partijen die voor GOL stemde hun controlerende taak hebben ingevuld.
In de bijlage vindt up op pag. 3 2EAlinea het officiële statement vanuit de Provincie. In de bijlage brief MER, doen men wederom voorkomen alsof ze het verkeersmodel nogmaals hebben bekeken, wat dus bewijsbaar niet kan. Wie spreekt de waarheid?
brief-mer
wobverzoek-mer
Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief.
en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.
< Kijk
voor agenda

< Volg HeusdenNieuws ook via

< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 3500 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een