Wandeling ontdek Heusden deel 1

Deze nieuwe aflevering van de wandeling ontdek Heusden is een vervolg op Ommetje gemeente Heusden. U wordt in deze Wandeling ontdek Heusden meegenomen door onze mooie gemeente om kennis te maken met de historie en andere wetenswaardigheden.De wandeling is door Heusden.Nieuws.nl in samenwerking met Ad Hartjes ontwikkeld. Veel wandelplezier! Deel 1 is Heesbeen Bergsche Maas

Naam: Wandeling no.1: Heesbeen Bergsche Maas.
Parkeren: Kerk Heesbeen Grotestraat 29, 5256 PA Heusden.
Lengte van de route: 6,5 km.
Markante punten: Heesbeen, Bergsche Maas, Hervormde Kerk, Historische panden.

De wandeling Heesbeen volgt een route van 6,5 km over bestaande verharde wegen die goed beloopbaar zijn. (ook geschikt voor scootmobielen)

Historie Heesbeen
Heesbeen is een van de elf kernen van de gemeente Heusden. Bewoningssporen in de omgeving van Heesbeen zijn oud. Zo zijn er Romeinse scherven aangetroffen. Heesbeen was een ambachtsheerlijkheid in het Land van Heusden dat na 1357 tot het Graafschap Holland behoorde. De heerlijkheid heeft bestaan van iets na 1260 tot aan de opheffing van het ancien régime tegen het einde van de 18e eeuw. De heren zetelden op het rond 1800 verdwenen Slot te Heesbeen. Vlak ernaast werd op de terp langs Het Oude Maasje tussen 1800 en 1849 de boerderij ’t Slot gebouwd. (type kortgevel boerderij) Tot 1923 vormde Heesbeen samen met Eethen en Genderen een eigen gemeente. Door het graven van de Bergsche Maas in 1904 werd Heesbeen van genoemde kernen afgesneden.

Bergsche Maas
De Bergsche Maas is een gegraven rivier in Noord-Brabant. Deze ontstond in 1904 als de Maas vanaf Well/Hedikhuizen in westelijke richting wordt gekanaliseerd. Stroomafwaarts verandert de naam in de Amer.

Bakenbomen
Bakenbomen dateren uit een tijd toen nog niemand had gehoord van radar of gps. Bakenbomen (populier en es) staan op de oevers langs de rivier en markeren de grens tussen land en water. Ze staan in een rij met een onderlinge afstand van ongeveer honderd meter en komen voornamelijk langs het bedijkte deel van de Maas voor. Ze zijn in de jaren dertig van de vorige eeuw bij de kanalisatie van de Maas geplant. Ze dienden als bakens voor begeleiding van het scheepvaartverkeer. Bij hoogwater gaven deze bakens de vaargeul aan, om de Maasschippers uit de ondiepe uiterwaarden te houden.

Hersteld Hervormde Kerk en de toren
De Hersteld Hervormde Gemeente van Heesbeen. In de toren staat op de uurwerkzolder het uurwerkmechanisme in een mooie houten kast met rondom glas. Het uurwerk aan de noordzijde van de toren wordt door dit mechanisme aangedreven. Op de klokkenzolder hangen in klokkenstoelen twee luiklokken van Joris van Harelbeke, gegoten in 1393.

Heusdense brug
De Heusdense brug is een betonnen tuibrug en overspant de rivier de Bergsche Maas bij de vestingstad Heusden. De brug heeft één pyloon en een serie aanbruggen. De totale lengte van de brug is 540 meter met een hoofdoverspanning van 120 meter. Het is daarmee een relatief kleine tuibrug. Het brugdek ligt 10 meter boven de Bergsche Maas. In 1991 is de betonprijs aan deze brug toegekend.

Een geavanceerd brugontwerp, zowel constructief als uitvoeringstechnisch. Een bijzondere kwaliteit van deze brug is de harmonische combinatie van de in het verticale vlak uitgevoerde robuuste betonnen pyloon als drukelement en de ruimtelijk fraai uitwaaierende tuikabels met in het horizontale vlak een dun brugdek. Het slanke brugdek van gedeeltelijk voorgespannen beton sluit harmonisch aan op de aanbruggen van voorgespannen dubbele T-liggers.

Pruimendijk
De Pruimendijk werd in de in de 13e eeuw aangelegd. De dijk liep vanaf de Elshoutse Zeedijk bij Doeveren in noordoostelijke richting naar Heesbeen en ten noorden van Heesbeen naar de Hoogen Maasdijk onder Aalburg.

Hulpgat
Een hulpgat is een gat dat in de dijk wordt gestoken bij te hoog water in de rivier of het achterland. Zo kan de waterstand min of meer gecontroleerd verlaagd worden. De palen geven aan waar het gat moet komen, zodat in de haast van het moment daar niet over getwijfeld hoeft te worden.

`t Slot
Op de terp achter het bruggetje langs Het Oude Maasje werd tussen 1800 en 1849 de boerderij ’t Slot gebouwd.

`t Hamelland, 1935.
Bouwstijl Amsterdams school.

De Oude school, 1904.
Gebouwd als tweeklassige Openbare Lagere School.

Peilhuisje
Meetpunt van Rijkswaterstaat dat de waterhoogte op de Maas registreert en doorgeeft.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen bijna 3250 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen