Dorpsnatuur: De tuinen van Heusden

Foto: NMVH

Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden is gestart met twee projecten: Luchtkwaliteit en Dorpsnatuur. In samenwerking met Heusden.Nieuws worden deze projecten uitgelicht en deel 4 van Dorpsnatuur is de tuinen van Heusden

Tot nu toe waren er alleen schattingen van het tuinoppervlak in Nederland. Ook onduidelijk was welk deel daarvan groen is. Maar nu weten we het heel precies. CAS (Climate Adaptation Service) en Deloitte hebben met behulp van satellietbeelden 9,3 miljoen adressen met tuinen in Nederland geanalyseerd. In totaal blijkt er 3 miljard vierkante meter tuin in Nederland te zijn. Hiervan is 36%, dus iets meer dan een derde deel, groen. In Heusden blijken we ruim 6 miljoen vierkante meter tuin te hebben. Hiervan is ruim anderhalf miljoen vierkante meter (26%) groen. Dat betekent dus ook dat vier en half miljoen vierkante meter verhard is; ofwel gemiddeld driekwart van alle tuinen!

Door een aantal bestanden aan elkaar te koppelen, konden de onderzoekers nagaan of een gebouw een woonfunctie heeft en of het op de begane grond was. Een ander bestand leverde de coördinaten van het huis. Wat overblijft op een adres is dan de tuin. Op basis van infrarood luchtfoto’s uit 2018 is het aandeel natuurlijk groen bepaald; kunstgras en water viel zo ook zien. Al met al gaat het dus niet om een schatting, maar om een aardig precieze meting van het natuurlijk groen in tuinen.

Omdat per adres is gemeten, weten we nu ook wat de cijfers voor de gemeente Heusden zijn. Hier vinden we de laagste percentages in Drunen Centrum en Drunen Braken-West met 13%. Drunen-Venne-West en Drunen Braken-Oost volgen met 15% en 17%. In Drunen valt Venne-Oost uit de toon met 31%. Dat heeft mogelijk (deels) te maken met de wijkindeling die CBS volgt; die laat ook het hele buitengebied ten zuiden van Drunen tot aan Nieuwkuijk onder Venne-Oost vallen, inclusief Giersbergen. In het buitengebied liggen relatief veel grote tuinen.

De Vlijmens wijken -Vliedberg, -Vijfhoeven en -Dorp zitten met 16%, 18% en 22% in de middenmoot. Ook Nieuwkuijk, Heusden en Oudheusden horen met 21%, 22% en 23% bij deze middenmoot. Elshout met 31% en Haarsteeg met 33% zitten nog steeds onder het landelijk gemiddelde van 36%.

Doeveren, Herpt en Heesbeen zitten met 41%, 45% en 46% al duidelijk hoger. Met afstand de meest groene tuinen zijn te vinden in Hedikhuizen; met 57% is een tuin daar voor meer dan de helft groen! De tuinen in de buitendorpen zijn waarschijnlijk groter dan gemiddeld. Volgens de onderzoekers zijn grotere tuinen gemiddeld groener. In kleinere tuinen is relatief meer ruimte nodig voor lopen en zitten. En dat doen we nog steeds te veel op steen.

Alle tuinen in de gemeente Heusden bij elkaar zijn 600 hectare groot (in het persbericht van vorige week stond abusievelijk 60). Dat is een oppervlakte van meer dan 850 voetbalvelden van gemiddelde grootte! De onderzoekers schatten dat van de 64% niet-groen deel, er 46% vergroend kan worden (en 18% niet). Als we in Heusden van 26% tuin-groen naar 82% gaan, komt er nog 56% bij, ofwel 350 hectare! Dan zitten we op meer dan 500 tuin-groen, een oppervlakte drie keer groter dan het Vlijmens Ven.

Meer groen betekent meer biodiversiteit, maar ook minder hoge temperaturen in de zomer. Voor de grootste gemeenten is berekend dat dit ongeveer een halve graad lagere temperatuur oplevert. Samen met aanpassingen in het openbaar groen kan deze daling nog veel groter worden. Verder levert meer groen ook minder CO2 in de lucht, minder wateroverlast en een schonere lucht op. Alle reden dus om je tuin te vergroenen.

Het rapport voor heel Nederland vind je op https://www2.deloitte.com/nl en zoek op ‘tuinen’. De uitgewerkte cijfers per wijk en kern in de gemeente Heusden vind je op de www.natuurenmilieuheusden.nl, onder ‘Dorpsnatuur’ in het linker menu.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richten de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden, en Het Groene Woud.
Als je zin hebt om daar aan mee te werken, laat het dan weten via [email protected].

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws. Wist u dat wij iedere morgen bijna 2500 nieuwsbrieven verzenden.

 

Cookieinstellingen