Historisch Heusden: Meliestraat 35, Vlijmen Een monumentaal woonhuis met een voormalige leerlooierij

Een nieuwe Aflevering van Historisch Heusden geschreven door Bart Beaard en deze keer gaat het in deel 155 van Historisch Heusden over Meliestraat 35, Vlijmen. Een monumentaal woonhuis met een voormalige leerlooierij Uit de kadastrale gegevens van 1832 kunnen we opmaken dat Jan Willemsz. Mommersteeg (1763-1846), getrouwd met Anna de Vaan (1799-1859), in de Melie een grondstuk bezit van ca. 85 are.

Historisch Heusden over Industrieel Erfgoed in Drunen

Een nieuwe Aflevering van Historisch Heusden geschreven door Bart Beaard en deze keer gaat het in deel 152 van Historisch Heusden over Industrieel Erfgoed in Drunen. De industriële ontwikkeling in Drunen vangt aan wanneer de Bosschenaar Max Lips (1913-1986) op 29 december 1938 van de gemeente Drunen een stuk zandgrond koopt op de Lange Heide aan de Badhuisstraat (sinds 1968 Lipsstraat) voor de bouw van een fabriekshal om daarin scheepsschroeven te fabriceren.

Historisch Heusden: Waterpoort 39 Heusden

Een nieuwe Aflevering van Historisch Heusden geschreven door Bart Beaard en deze keer gaat het in deel 151 van Historisch Heusden over Waterpoort 39, het pand op de hoek van de Zustersteeg, werd op 8 maart 1967 geregistreerd als Rijksmonument 22056. De omschrijving luidt: “Huis onder dwars zadeldak en met zijtopgevels; zeer merkwaardige indeling doordat het begane grondse te weerszijden van de gang als het ware een souterrain vormt.” Dit pand is in 1856 gebouwd door paardenpostmeester Arie Kieboom, postmeester op de postwagendienst Gorinchem - ’s-Hertogenbosch. Bij Koninklijk Besluit van 2 maart 1848 werd ook zijn zoon Cornelis benoemd tot ‘postmeester der paardenposterij te Heusden’.