Dorpsnatuur: Jaarlijkse Tuinvogeltelling in Heusden: de merel doet het goed

Foto: Pixabay

Eind januari was er weer de jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling. Een aantal van meer 170.000 mensen deed er dit jaar aan mee; iets minder dan in het eerste lockdown-jaar 2021. Zij turfden in totaal ruim 2,2 miljoen tuinvogels. In de gemeente Heusden telden 356 deelnemers in totaal 5.502 vogels. De top vier was in Heusden hetzelfde als in die in heel Nederland: huismus (1.015 in Heusden), koolmees (755), merel (556) en pimpelmees (453).

 De merel eindigde dit jaar na lange tijd weer op de derde plek bij de Tuinvogeltelling. Na de uitbraak van het usutu-virus in 2016 werd deze zangvogel nog maar in twee derde van de tuinen gezien. Bij de start van de Tuinvogeltelling was dat nog in negen van de tien tuinen. Vorig jaar werden er voor het eerst weer iets meer merels gezien, dit jaar lijkt sprake van een voorzichtig herstel: in driekwart van de tuinen is de merel gezien. De komende jaren zal moeten blijken of het herstel zich doorzet.

In Heusden doen drie wijken en dorpen mee aan het project Dorpsnatuur: Venne-Oost, Vliedberg en Herpt. Hier werden dit in resp. 47, 27 en 9 tuinen vogels geteld. Op de Vliedberg werden gemiddeld 5.2 verschillende vogelsoorten per tuin gezien, in Venne-Oost 7.6 en in Herpt maar liefst 12.2. Soorten die alleen in Herpt werden gespot waren onder andere de fazant, keep en ringmus. Deze soorten zie je vooral in het buitengebied, en veel minder of niet in de wat grotere en dichter bebouwde omgevingen.

Als we kijken naar het aantal tuinen waar een soort voorkomt, in plaats van naar het aantal vogels dat geteld is, dan blijken in de Dorpsnatuur-wijken de koolmees en de merel het meest voor te komen: in respectievelijk 90% en 85% van de tuinen. Die 85% voor de merel is meer dan de 66% voor heel Nederland. De merel doet het in Heusden dus relatief goed.

De huismus komt ondanks het grote aantal getelde vogels niet verder dan 67% van de tuinen. De huismus leeft in grotere groepen en zwerft van de ene naar de andere tuin, en wordt daarom niet altijd gezien tijdens de telling.

Wil je weten welke vogels er precies bij jou in de buurt wonen? Voer dan je postcode, plaats- of straatnaam in op https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/resultaten – zo zie je welke vogels het meest zijn geteld bij jou om de hoek. Daar kun je ook alle resultaten van Nederland, provincie, gemeente en dorp terugvinden.

Je hoeft niet tot volgend jaar januari te wachten tot je jouw waarnemingen in jouw tuin kwijt kunt. Op www.tuintelling.nl kun je jaarrond je telling kwijt. In onze gemeente zijn er inmiddels 77 tuinen die aan deze Jaarrond Tuintelling meedoen, 15 meer dan een jaar geleden.

In het project ‘Dorpsnatuur in Heusden’ richten de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) zich op het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Heusden, en Het Groene Woud.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 3500 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

 

Cookieinstellingen