Gebiedsagenda gaat Loonse en Drunense Duinen + schil kwaliteitsimpuls geven

Foto: Heusden Nieuws

Een aantal partijen dat actief is binnen of in de omgeving van de Loonse en Drunense Duinen heeft een gezamenlijke gebiedsagenda voor het Nationaal Park en de schil er omheen opgesteld. Hiermee willen ze de kwaliteit van het gebied, het landschap en de natuur een impuls geven en de toenemende druk op het natuurgebied een halt toeroepen.

De gebiedsagenda vormt de kapstok voor en geeft richting aan initiatieven die de Loonse en Drunense Duinen moeten versterken en positioneren als belangrijk icoon voor de regio.

Met de gebiedsagenda richten de partijen zich op een aantal thema´s. Zo willen ze de kwaliteit van natuur en landschap in de Loonse en Drunense Duinen en het gebied er omheen – de zogenoemde schil – verbeteren. Ook richten ze zich op toekomstbestendige landbouw in de schil en herstel van het landschap, op het verbeteren van de bereikbaarheid en verdelen van de recreatieve druk in het gebied én op duurzame energie en klimaatadaptatie.

Aan de samenstelling van de agenda heeft een groot aantal partners haar bijdrage geleverd; van boeren, horecaondernemers, natuurorganisaties en bewoners tot waterschappen, gemeente en provincie. Met de belangen van alle betrokkenen als vertrekpunt is gezocht naar oplossingen. Zo is het gelukt een breed gedragen gebiedsagenda op te stellen die meerwaarde heeft voor alle partijen.

Uitvoeringsprogramma
De gebiedsagenda is vóór de zomer door het portefeuillehoudersoverleg Fysiek van de regio Hart van Brabant vastgesteld en vrijgegeven voor raadpleging. Ook hebben de betrokken wethouders opdracht gegeven om op basis van deze agenda samen met alle partners een uitvoeringsprogramma op te stellen. Dit uitvoeringsprogramma wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Eind dit jaar is de omgevingsagenda voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden.

Bron: Gemeente Heusden

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

Reacties