Farent zoekt leden voor haar Cliëntenraad

Foto: Pixabay

Wij zijn sterk in sociaal werk. We bieden ondersteuning bij het dagelijks leven, van buurtondersteuning tot en met individuele hulp. Samen met bewoners bouwen we aan zelfredzaamheid en stevige sociale netwerken in leefbare buurten.

We merken op wat er speelt en gaan daar enthousiast mee aan de slag. Efficiënt, zodat mensen niet van het kastje naar de muur gaan. Transparant, zodat we allemaal weten wat werkt. En innovatief, want we spelen graag in op de kansen van morgen. We werken intensief samen met andere professionals in het sociaal domein. Dat is Farent. Wij staan naast je.

Voor Farent is cliëntenparticipatie van groot belang. Farent betrekt daarom (ex-)cliënten actief bij het te voeren beleid via een Cliëntenraad (CR). Een Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de cliënten van een organisatie zoals Farent vertegenwoordigt. Vanuit de dialoog en betrokkenheid met (ex-) cliënten verbetert en vernieuwt Farent de hulp- en dienstverlening en toetst beleid en uitvoering aan het cliëntenperspectief. De Cliëntenraad is een volwaardige gesprekspartner voor Farent, die vanuit algemene cliëntbelangen meedenkt en adviezen geeft.

Door het vertrek van enkele leden is de Cliëntenraad van Farent op zoek naar nieuwe leden.

Wilt u de Cliëntenraad van Farent komen versterken en vanuit cliëntperspectief de kwaliteit van de dienstverlening van Farent verder uitbouwen, dan wordt u van harte uitgenodigd om contact op te nemen.

Voor de volledige profielschets van lid Cliëntenraad en het werkgebied van Farent kunt u terecht op www.farent.nl  leden Cliëntenraad gezocht. Bent u geïnteresseerd en/of heeft u vragen dan kunt u ook bellen met 088-0237500 en vragen naar de ambtelijke secretaris van de Cliëntenraad, Marian Verheij of stuur een e-mail naar [email protected].

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

 

 

Reacties