Ommetje gemeente Heusden Deel 18

lke zondag introduceren we  een Ommetje gemeente Heusden. In samenwerking met Ad Hartjes is er een route uitgezet van een aantal kilometers. Een wandeling maken is belangrijk voor je fysieke en mentale gezondheid. Je krijgt dan weer productiviteit en energie na het lopen van een Ommetje. Ook helpt het je te onthaasten en verbetert het je creativiteit. Ommetje gemeente Heusden deel 18 is deze keer een Ommetje Vlijmens Ven

Naam: Ommetje Vlijmens Ven
Parkeren: Vaartweg 5251 KP Vlijmen.
Lengte van de route: 2,2 km
Markante punten: Vlijmens Ven, Heidijk.

Het Ommetje Vlijmens Ven volgt een route van 2,2 km over goed beloopbare onverharde paden en terug over de Heidijk.

Vlijmens Ven
Vlijmens Ven is een natuurgebied ten zuiden van Vlijmen in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het is onderdeel van aan groter moerassig gebied waar ook De Moerputten en de Bossche Broek deel van uitmaken. Dit laaggelegen gebied werd vroeger gebruikt als overlaatgebied voor het water dat van de zuidelijk gelegen dekzandruggen afstroomde. Die functie heeft het gebied nu weer, dit om overstromingen in Den Bosch te voorkomen.

Historie
In de hooi- en weilanden, door Natuurmonumenten beheerd, mag het water weer stromen. Voorheen kampte het gebied met verdroging, hoewel het kwelwater nooit helemaal  is verdwenen. Nu creëren we weer natte en voedselarme omstandigheden waar veel wilde bloemen zich thuis op voelen. De vogels weten het gebied al te vinden. Ook de das  komt er voor.

Blauwgrasland
De afgelopen eeuw raakten we bijna alle blauwgrasland kwijt. Van de 30.000 hectare was nog maar een kleine 30 hectare over. Oorzaak: mest en verzuring. Onder de noemer ‘Blues in the Marshes’ wordt het blauwgraslandgebied nu met ruim 100 hectare uitgebreid. Dit  gebeurt door de bovengrond af te graven om zo de opgestapelde meststoffen af te voeren. Deze grond zal deels door het Waterschap Aa en Maas hergebruikt gaan worden voor de aanleg van kades. Op de schrale ondergrond kan dan weer blauwgrasland ontstaan. In de negentiende en twintigste eeuw kende Vlijmen een florerende mandenindustrie. Tal van Vlijmenaren verdienden een boterham bij een mandenmakerij, als zelfstandig mandenmaker, thuis of in groepjes voor een patroon. Voor stukloon vervaardigden zij vele tientallen manden per week. Een tijdrovende bezigheid waarbij regelmatig vrouw en kinderen werden ingezet om de manden op tijd af te hebben. De grondstof voor de mand, het teenhout (griendhout), was in Vlijmen ruimschoots voorhanden. De waterrijke gebieden in de buurt, zoals de gronden rond het Vlijmens Ven, boden volop gelegenheid om bossen griendhout te kappen. Om een goede mand te vlechten moest het stugge teenhout eerst buigzaam worden gemaakt. Dit gebeurde op verschillende manieren. Een veel gebruikte methode was het laten weken van het hout in diepe kuilen met water.

De Heidijk
De Heidijk moet de dorpen Vlijmen, Nieuwkuijk en Drunen beschermen tegen het water van de Beerse Overlaat dat via ’s-Hertogenbosch door de Baardwijkse Overlaat naar de Amer werd geleid. In 1942 is de Beerse Overlaat officieel gesloten en was de drieging uit de lucht. De Heidijk van Drunen en Vlijmen was oorspronkelijk een restant van een dijkenstelsel ontstaan in de periode 1230-1270. De dijk deed dienst als meest zuidelijke begrenzing van een grote polder. De Heidijk werd in 1360 aangelegd, maar dat hield niet in dat daarmee de wateroverlast definitief van de baan was. Vanaf die tijd tot 1880 zijn er maar liefst drieëntwintig doorbraken geregistreerd. Opmerkelijk is, dat midden door de heide destijds de Heygrave liep. Een brede sloot, die mogelijk aansluiting gaf op de Bossche Sloot. Deze turfvaart was,  tegen het einde van de veertiende eeuw aangelegd door Pauwels de Oude van Haestrecht, heer van Venloon (Loon op Zand), Goirle, Tilburg en Drunen. De Heygrave wordt al genoemd in 1449. De heide werd geleidelijk ontgonnen en men mag aannemen, dat dit proces in het midden van de zeventiende eeuw was voltooid. De Konijnenberg zelf is zeer geleidelijk te gronde gegaan. Al bij de aanleg van de Heidijk en de al eerder aanwezige kade moet hier veel zand zijn weggehaald. In 1880 deed zich de meest ernstige overstroming voor bij de doorbraak van de Heidijk ter plaatse van het zwembad. (ontstaan Nieuwkuikse Wiel) Het water bereikte toen een hoogte van 4.80 meter + N.A.P., zodat zelfs de Hoge Heide bijna een meter onder water kwam te staan.
De mensen vluchtten naar het enige veilige punt, de Konijnenberg, waar sommigen zich maandenlang in een strenge winter moesten schuilhouden, oorspronkelijk in holen, later in tenten. Aan de functie van vluchtheuvel voor wel 300 mensen dankt de tegenwoordige wijk “De Vliedberg” zijn naam. Bij het herstellen van de dijk werd opnieuw het zand gehaald bij de Konijnenberg. Daarna werd er tot 1914 zand verkocht voor 5 cent per kar. In 1921 verdween er weer een deel van de berg, nu ten behoeve van de woningbouw in o.a. de Pastoor van Akenstraat, de Mommersteeg, en de Burg. van der Venstraat. Bovendien brandde in 1925 het eiken hakhout af, wat aanleiding werd tot verdere verstuiving. Tijdens de laatste wereldoorlog deed de Konijnenberg nog dienst om er geschut op te plaatsen, eerst voor de Duitsers en later voor de Geallieerden. Na de oorlog viel he laatste deel van de berg ten offer aan de broodnodige woningbouw. In 1953-54 verdween het restant i.v.m. de bouw van de huidige wijk “De Vliedberg”.

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen bijna 3000 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

 

Reacties

Cookieinstellingen