Historisch Heusden: Van pastoriewoonhuis naar monumentale villa

Foto: Bart Beaard

Een nieuwe Aflevering van Historisch Heusden geschreven door Bart Beaard en deze keer gaat deze aflevering over Van pastoriewoonhuis naar monumentale villa. Op het einde van de 80-jarige oorlog (1568-1648) hebben de katholieke pastoors het zwaar om ’t protestantisme uit de parochies te weren. In oktober 1629 geven de Staten van Holland ’n bevelschrift uit, waarbij zij gelasten “dat alle Roomsche priesters, de kerken zouden ruimen, zonder daarin voortaan eenigen dienst te doen, en dezelven aan de predikanten over de geven”.

Binnen acht dagen moeten alle goederen en inkomsten van de kerken worden overgedragen alsook komen de kerk en de pastorie in het bezit van de protestanten. De eerste Nederlands Hervormde predikant die beroepen wordt voor Drunen en Nieuwkuijk is in 1648 Isaäc Moringius. Voor de predikant moet de gemeente een pastoriewoonhuis bouwen dat aan de protestantse gemeente moet worden verhuurd voor ƒ60,- per jaar. En dit woonhuis, het oudste pand van Drunen, is in de loop der tijd uitgebouwd tot de huidige monumentale villa.

Brabant Generaliteitsland
Vanaf de Vrede van Munster in 1648 tot aan de Bataafs-Franse Tijd in 1795 is Staats Brabant een Generaliteitsland en dat betekent o.a. dat alle overheidsfuncties voor protestanten zijn. Katholiek Drunen krijgt daardoor een groepje protestanten waarvoor een predikant beschikbaar is en woont in deze woonhuispastorie. In de periode 1648 tot 1806 hebben in dit woonhuis negen predikanten gewoond. In 1806 gaat de pastoor er weer wonen.

Teruggave door de protestanten
In 1814 wordt het pastoriewoonhuis definitief aan de pastoor toegewezen en de protestanten krijgen ƒ3000 om een nieuwe pastorie voor de dominee te bouwen. Het pastoriewoonhuis wordt tot 1910 door de gemeente Drunen verhuurd aan pastoors en burgemeesters.

Links het woonhuis met daarvoor het brandweerhuisje

Andries van Seters (*1865-†1945)
Op 21 november 1892 wordt Van Seters in de raadsvergadering van gemeente Drunen tot gemeentegeneesheer benoemd en hij is dat ook voor Elshout, Nieuwkuijk en Vlijmen. Zijn protestantse achtergrond, in het destijds katholieke Drunen, is nooit een probleem geweest. In 1910 neemt huisarts Andries van Seters met zijn gezin intrek in het voormalige pastoriewoonhuis met huisnummer B58. Er is een wachtkamer, spreekkamer, behandelkamer en een apotheek. De poeders, pillen, zalfjes en drankjes worden door mevrouw van Seters en haar dochter Corry zelf gemaakt. Achter het huis is tot de Achterompad een grote boomgaard. Van Seters is een verwoed ruiter, jager en visser. Na 45 jaar stopt Van Seters in 1937 met zijn praktijk. Met veel luister wordt door de buurt op 25  september 1943 het Gouden Huwelijksfeest gevierd. In1945 overlijdt hij aan een slepende ziekte. Mevrouw en dochter Corry blijven er wonen tot in 1951. Het huis wordt dan verkocht aan Max Lips.

Max Lips (*1913-†1986)
In 1951 wordt door Max Lips, sinds 1939 directeur-eigenaar van de Lips’ Scheepsschroevenfabriek, de woning, het brandhuisje en het koetshuis gekocht. Met inbreng door kunstenaar Anton Pieck wordt door Vlijmens architect Jan Luijben een ontwerp gemaakt voor een restauratie/verbouwing. De uitvoering gebeurt door Bouwbedrijf Verboord uit Vlijmen. Het dak wordt vernieuwd en verhoogd en aan de oostzijde wordt een lage vleugel aangebouwd. Op de plaats van het brandweerhuisje komt een garage en de toegang wordt geheel vernieuwd. Het koetshuisje wordt kantoorruimte. Maar vooraf aan de verbouwing wordt het huis en de tuin gebruikt voor het openluchtspel ‘Koren met Aren van Goud’, geschreven door rector Beex. Op de vier avonden zijn meer dan 2500 bezoekers geweest. Na de verbouwing gaat in 1953 het echtpaar Lips met hun zeven kinderen (Sijbrigje, Rietje, Gidi, Noor, Max, Jan-Maarten en Dirk) er wonen. De familie heeft vele hobby’s, ze beschikken over pleziervaartuig ‘De Rob’ en voor de autoritten naar de wintersport beschikken ze over een tot familiewagen omgebouwde Amerikaanse Lincoln. Maar de grootste hobby is ‘oude auto’s’ en in de garage wordt in 1955 de eerste auto gerestaureerd: een Renault AX 1914. De  hobby groeit uit tot het automuseum ‘Autotron’, dat in 1971 wordt geopend.  De grote tuin wordt veelal gebruikt voor bedrijfsbijeenkomsten. In 1962 wordt achter de garage-kantoorruimte een atoomschuilkelder gebouwd. In 1974 wordt Max Lips, wanneer zijn bedrijf 40 jaar bestaat,  benoemd tot ereburger van Drunen. Door een ongeval wordt  hij in 1975 invalide. Op 28 april 1986 overlijdt Max Lips in het Zwitserse Lax. De woning is in 1985 aan familie Vermeeren verkocht.

Rechts het woonhuis met houten schutting.

Lex – Alexander Vermeeren (*1933-†2010)
Lex Vermeeren is vanaf 1956 werkzaam geweest bij Organon in Oss. Van 1971 tot 1983 is hij directielid van het bedrijf en vanaf 1979 directievoorzitter. Organon is dan reeds lang onderdeel van AKZO (Nobel). Al wanneer hij in Drunen woont is hij lid van de Raad van Bestuur van AKZO en  beëindigt zijn carrière bij dit bedrijf als vicevoorzitter en voorzitter van de Raad van Bestuur van AKZO Nederland. Trots was hij op wat hij heeft kunnen doen voor het in financiële nood verkerende Nederlandse Brandwonden Stichting in Beverwijk, alsook voor Fokker Space. Op 1 mei 1996 gaat Vermeeren, na veertig jaar AKZO, met pensioen. Vanaf 2002 zijn het voor Lex, medisch gezien, hele zware jaren en voor de verpleging wordt de oostelijke vleugel van het huis hiervoor verbouwd. Na het overlijden van Lex in 2010 blijft zijn echtgenote Ria Vermeeren – Daniëls er wonen tot haar overlijden in 2016. Het huis komt in het bezit van hun kinderen Frank en Yolande. Frank heeft sinds 2014 onder de naam ‘Vermeeren Advocaten’ in de voormalige garage een advocatenkantoor. En omdat Frank het pand te groot vindt en Yolande woont en werkt in Apeldoorn wordt het woonhuis met garage, kantoor en grote tuin verkocht.

Patrick en Monique van Sambeek
Medio 2019 kopen zij het pand. Aan het huis moet erg veel gebeuren vanwege achterstallig onderhoud en ook om het naar hun zin aan te passen. Een voordeel is dat zij in Drunen een schildersbedrijf hebben alsook veel ervaring in bouwprojecten. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en is het de meest monumentale villa van Drunen geworden.

In oktober 1974 brengen Koningin Beatrix, Prins Claus en haar kinderen een privébezoek aan het Autotron. Max Lips verzorgt een rondrit in zijn Spyker

 Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via 
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen bijna 3000 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een 
mail

 

Reacties

Cookieinstellingen