Sportpark De Schroef in Drunen heeft nieuwe naam: Dillenburgpark

Foto: Dillenburgpark

Het sportpark De Schroef in Drunen heeft een nieuwe naam: Dillenburgpark. Via een burgerinitiatief zijn Rinus Krijger, Maaike Walters, John Hurkmans en Marineke Wensink bezig om het park dusdanig aan te pakken dat het park toegankelijk wordt voor iedereen. Waarbij beleven, bewegen en genieten voorop staan!

Om dit burgerinitiatief verder uit te dragen is op vrijdag 19 november jl. de Stichting Dillenburgpark officieel vastgelegd bij de notaris. Hierdoor wordt o.a. het aanvragen van subsidies mogelijk. Het plan is namelijk afhankelijk van crowdfunding, fondsenwerving en subsidies vanuit o.a. de gemeente. Het bestuur bestaat uit voorzitter Rinus Krijger, penningmeester John Hurkmans, secretaris Marineke Wensink en algemeen bestuurslid Maaike Walters.

Het bestuur van de stichting is in gesprek met de gemeente Heusden om te kijken waar mogelijkheden liggen om samen te werken. De betrokken wethouders zijn enthousiast en er zal per onderdeel gekeken worden waar de gemeente een (financieel) steentje kan bijdragen.
In de zomermaanden van 2020 heeft de initiatiefgroep een enquête gehouden (met werknaam Vitaalpark Heusden) onder ruim 600 bewoners van de gemeente Heusden om te kijken of er belangstelling is om het huidige sportpark te verbeteren.

Recreatie en ontmoeten
De algemene conclusie tot nu toe is dat de meeste mensen, ongeacht hun leeftijd, graag willen dat de groene omgeving verbeterd wordt, dat de dierenweide opgeknapt wordt en dat er meer buitensport- en wandelmogelijkheden komen. Een belangrijke aanvulling daarbij is dat er bijpassende horeca komt waar een mogelijkheid is om te ontmoeten. Voor de jeugd is het belangrijk dat er een plek komt waar ze gezellig kunnen chillen, ook in de avonduren. Uiteraard wordt er gekeken naar veiligheid, overlast-beperking etc.

De initiatiefgroep heeft op basis van de uitslag van de enquête én in overleg met de gemeente gekozen voor een gefaseerde uitvoering van de wensen. In fase 1 wordt er links achterin het terrein een Wadi geplaatst waarbij ook ruimte komt voor kleine kinderen om te spelen. Het deel vóór de tennisbanen en de Jeu de boules banen wordt geschikt gemaakt voor o.a. buitensporttoestellen. Fase 2 bestaat uit het ontwikkelen van het gebied rondom het dierenparkje en de laatste fase is aan de linkerkant van het terrein. In het beeldplan is te zien welke opties er momenteel op tafel liggen. De plannen zijn nog niet in beton gegoten dus zijn alle initiatieven van burgers uit de gemeente Heusden ook van harte welkom!

Kijk voor meer informatie op www.dillenburgpark.nl

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen bijna 3250 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

Reacties