Nu & Morgen week 16 van de gemeente Heusden

Foto: WGF

De gemeentelijke informatiepagina Nu & Morgen verschijnt wekelijks en bevat alle bekendmakingen en verplichte publicaties van de gemeente Heusden. Onderstaande treft u Nu & Morgen van week 16 aan en het archief aan van de laatste vijf weken.

In Nu & Morgen van week 16 komen aanbod Heel.Heusden.Duurzaam, Verbouwen? huur een container, Heb jij al een regenton? Aangepaste openingstijden, een kansrijke project locatie aan Polderweg in Oudheusden, maak het ze niet te makkelijk, aankondiging openbare informatievergadering, trots op onze jeugd.

Heel.Heusden. Duurzaam
Bij de selectie voor Proeftuin Aardgasvrije wijken (PAW) koos het Rijk helaas niet voor Hedikhuizen Duurzaam. Dit weerhoudt deze Coöperatieve vereniging er niet van om enthousiast verder te gaan met het waarmaken van hun ambitie: een zelfvoorzienend Hedikhuizen op het terrein van energie en warmte. Een stoer plan dat omarmd wordt door de gemeente Heusden. De slogan “weerbaar en weerbarstig” symboliseert het DNA van elke
Hedikhuizenaar en is ook nu treffend: “deze teleurstelling maakt ons juist nog meer vastberaden om door te pakken!” Lees meer op www.hedikhuizen.nl

Verbouwen? huur een container
Voorafgaand aan een verbouwing moet er meestal ook nog gesloopt worden. Hierdoor zit je vaak met bergen puin en sloopafval. Puin en sloopafval mogen vanzelfsprekend niet in de ondergrondse restafvalcontainers. Natuurlijk kun en mag je puin en grof afval naar de Milieustraat brengen. Maar, als je een container huurt bij een particulier bedrijf ben je veelal goedkoper uit en het afval wordt ook netjes gerecycled. Daarnaast werkt het sneller en effectiever én het scheelt je ritjes naar de Milieustraat. Bovendien hoef je het afval bij het huren van een container niet zelf af te voeren en hoef je het vaak ook niet te sorteren!

Heb jij al een regenton?
Met een regenton vang je regenwater op zodat je dit op een later moment kunt gebruiken om bijvoorbeeld je tuin, het gras of de bloemen water te geven. Hartstikke duurzaam en je bespaart kostbaar drinkwater! Daarom is er een regentonactie! Koop jij een regenton, dan kun je hiervoor 25 euro subsidie ontvangen. Er is een subsidie beschikbaar gesteld om 320 regentonnen te vergoeden. Meer informatie en subsidie aanvragen: www.heelheusdenduurzaam.nl en www.heusden.nl/watersubsidie

Aangepaste openingstijden
Op maandag 26 april en dinsdag 27 april (Koningsdag) zijn de gemeentebalies en de milieustraat gesloten. Maandag 26 april kun je op het gemeentehuis wel aangifte doen van geboorte of overlijden. Dit kan van 09:30 tot 10:30 uur. Vanwege de sluiting op dinsdag 27 april is er op donderdagavond 29 april eenmalig een avondopenstelling (tot 20.00 uur) voor inloop en afspraken.

Een kansrijke projectlocatie aan Polderweg in Oudheusden
Ook in Heusden zoeken we naar mogelijkheden voor duurzame energiebronnen om Heel. Heusden. Duurzaam. waar te maken. Zonneenergie is (naast windenergie) op dit moment een goede oplossing om de ongewenste uitstoot van CO2 tegen te gaan waardoor ons klimaat verandert. Naast zonnepanelen op daken, zijn ook zonnevelden nodig. Het college van Heusden heeft op 6 april 2021 besloten om één projectlocatie aan te wijzen voor een mogelijk zonneveld: aan de Polderweg 1 in Oudheusden.

Maak het ze niet te makkelijk
Deze week geven we in het kader van de ‘Senioren en Veiligheidsmaand’ weer een tip om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van criminele activiteiten en wat je moet doen als het wel gebeurt. Hulpvraagfraude is het onderwerp van deze week. Zie ook Tip ‘Senioren en Veiligheidsmaand’: Maak het ze niet te makkelijk!

Aankondiging openbare informatievergaderingen
Op maandag 26 en woensdag 28 april 2021 vergaderen de raadsleden van Heusden. De vergaderingen zijn te volgen via de livestream op www.heusden.nl en starten om 19.30 uur.

Trots op onze jeugd
Onze jeugdburgemeesters Jikke en Koen en de jeugdambassadeurs namen donderdag 15 april deel aan de eerste landelijke Kinderklimaattop. Live vanuit de raadszaal van het gemeentehuis in Vlijmen brachten zij, samen met Teuntje Toekomst, hun ideeën in voor een klimaatbestendige toekomst. In totaal deden meer dan 20 klassen verspreid over heel Nederland aan de Kinderklimaattop mee. De drie belangrijkste afspraken in het akkoord zijn: duinen en dijken verhogen, duurzame energie zoals lantaarnpalen op zonne-energie en ‘één boom eruit, twee erin’. Zie ook Jeugdburgemeesters en jeugdambassadeurs schrijven

Bekendmakingen en Commissie Bezwaarschriften zie Nu & Morgen week 16-2021

Nu & Morgen week-15-2021 Nu & Morgen week 15-2021
Nu & Morgen week-14-2021 Nu & Morgen week 14-2021
Nu & Morgen week-13-2021 Nu & Morgen week-13-2021
Nu & Morgen week-12-2021 Nu & Morgen week 12-2021
Nu & Morgen week-11-2021 Nu & Morgen week 11-2021

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Volg HeusdenNieuws ook via Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 2500 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een mail

Reacties