Nu & Morgen week 36 van de gemeente Heusden

Foto: WGF

De gemeentelijke informatiepagina Nu & Morgen verschijnt wekelijks en bevat alle bekendmakingen en verplichte publicaties van de gemeente Heusden. Onderstaande treft u Nu & Morgen van week 36 aan en het archief aan van de laatste vijf weken.

In Nu & Morgen van week 36 aandacht voor de volgende zaken forse investeringen in openbare ruimte, doe mee met de verspillingsvrije week, 25+75 = verzamelalbum over Heusden, aankondiging openbare vergaderingen, energieloket Heusden en rectificatie activiteiten wereld Alzheimerdag

Forse investeringen in openbare ruimte
Het beheer van de openbare ruimte is één van de kerntaken van de gemeente. Voor onze inwoners is dit een belangrijke taak. Inwoners en ondernemers van Heusden maken de openbare ruimte dagelijks mee. Je loopt, fietst of rijdt er doorheen en kijkt erop uit vanuit huis of je werk. Het is dan ook begrijpelijk datwe veel vragen over ons beheer en onderhoud van de openbare ruimte krijgen. Verkeer, bermen en water zijn vaak terugkerende thema’s. Binnenkort besluit de gemeenteraad over forse investeringen voor deze thema’s. Deze investeringen staan in het wegenbeleidsplan en het waterplan.

Doe mee met de verspillingsvrije week
Van 12 tot en met 18 september 2022 is het de Verspillingsvrije Week, een initiatief van Samen Tegen Voedselverspilling. We verbouwen, verwerken, vervoeren, koelen voedsel en warmen het op. We stoppen dus veel energie in ons eten. Energie die op de aarde opwarmt. Des te belangrijker dat we zo min mogelijk eten verspillen. Bijvoorbeeld door restjes op tijd op te eten.

25+75 = verzamelalbum over Heusden
Dit jaar bestaat de gemeente Heusden 25 jaar en Heemkundekring Onsenoort 75 jaar. We vieren dat met een verzamelalbum voor foto’s: ‘Gemeente Heusden, meer dan 25 jaar historie’. Acht weken lang kunnen klanten van diverse supermarkten sparen voor een serie van 264 plaatjes die een fraai overzicht geven van de geschiedenis van de gemeente Heusden. De plaatjes kunnen verzameld worden in een prachtig boek dat speciaal voor deze actie ontwikkeld is. De jubilerende 75-jarige Heemkundekring leverde de redactie, de foto’s komen uit de collecties van een aantal leden van de Heemkundekring, de gemeente Heusden en de bekende archieven.

Aankondiging openbare vergaderingen
Op dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 september 2022 vergaderen de raadsleden van Heusden. De vergaderingen starten om 19:30 uur en ze zijn te volgen via de livestream op www.heusden.nl.
13 september 2022: Informatievergadering Bestuur en Ruimte & Duurzaamheid deel 1 met o.a. op de agenda:
• Ontwerpbestemmingsplan Abt van Engelenlaan Nieuwkuijk
• Ontwerpbestemmingsplan Voorstraat 10 Vlijmen
• Overzicht regionale opgaven september 2022
• Nota reserves een voorzieningen 2022
• Ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder T. Blankers
14 september 2022: Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid deel 2 met o.a. op de agenda:
• Bestemmingsplan Mariëndonkstraat 34a Elshout
• Bestemmingsplan De Hoeven 44a Haarsteeg
• Aanvullend voorbereidingskrediet mitigerende maatregelen Vijfhoevenlaan Vlijmen
• Waterplan Heusden 2023-2027
• Beleidsplan wegen 2022-2026
15 september 2022: Informatievergadering Samenleving met o.a. op de agenda:
• Derde begrotingswijziging van Baanbrekers
• Uitvoeringskrediet verduurzaming sportzaal De Vennen in Drunen
• Vervangingsplan sportveldverlichting 2022-2026
• Visie op beweeg- en ontmoetingsruimte
• Instellen Vertrouwenscommissie Sociaal Domein Heusden
De agenda’s en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar via www.heusden.nl onder ‘organisatie en bestuur’ / ‘vergaderingen’. Voor het spreekrecht verwijzen wij je naar de agenda’s op de website.

Energie loket Heusden
Hoe krijg ik mijn energierekening omlaag? Kan ik iets doen aan de tocht in huis? Hoe werkt een warmtepomp? En kan ik subsidie krijgen voor isolatie? Dit zijn vragen die bij veel Heusdenaren spelen. Het Energieloket Heusden geeft informatie en advies bij alle vragen over energiezuinig wonen en bundelt alle informatie op een plek: www.regionaalenergieloket.nl/heusden. Lees verder hier 

Rectificatie activiteiten wereld Alzheimerdag
Voorstelling Strepen op het Raam
Vooruitlopend op de Wereld Alzheimerdag en de week van de dementie wordt op 10 september tijdens Beleef de Bieb de theatervoorstelling ‘Strepen op het raam’ gespeeld. In de vorige Nu & Morgen stond hierbij een verkeerde locatie gemeld. De voorstelling is namelijk in bibliotheek Drunen.
‘Strepen op het raam’ is een theatervoorstelling over dementie. Het laat de verwarring en twijfel zien waarmee
zowel de persoon met (beginnende) dementie zelf als hun naasten geconfronteerd worden. De voorstelling is licht-melancholisch van toon, maar heeft ook oog voor de absurde momenten die deze ziekte met zich meebrengt. Bezoek is gratis. Aanmelden is gewenst en kan via www.bibliotheekheusden.nl.
Poppentheater Boekie in de Bieb
Iedere maand komt het poppentheater naar de Bibliotheek en ‘neemt’ kinderen (3+) mee in het verhaal van Boekie Big; het dappere, soms bange, brutale en stoere lieve varken. Op woensdag 21 september komt Boekie naar de bibliotheek in Oudheusden, eerder werd een andere locatie vermeld. Bij deze voorstelling staat het boek Lieve Oude Leeuw centraal, een prentenboek over (omgaan met) dementie. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis

Bekendmakingen en Commissie Bezwaarschriften zie Nu & Morgen week 36-2022

Nu & Morgen week-35-2022 Nu & Morgen week 35-2022
Nu & Morgen week-34-2022 Nu & Morgen week 34-2022
Nu & Morgen week-33-2022 Nu & Morgen week 33-2022
Nu & Morgen week-32-2022 Nu & Morgen week 32-2022
Nu & Morgen week-31-2022 Nu & Morgen week 31-2022

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 4000 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een
mail

Reacties

Cookieinstellingen