Nu & Morgen week 47 van de gemeente Heusden

Foto: WGF

De gemeentelijke informatiepagina Nu & Morgen verschijnt wekelijks en bevat alle bekendmakingen en verplichte publicaties van de gemeente Heusden. Onderstaande treft u Nu & Morgen van week 47 aan en het archief aan van de laatste vijf weken.

In Nu & Morgen van week 47 aandacht voor lichtjesavond, informatievergaderingen, Burgerberaad G1000 Vliedberg, Tegels ‘Hier begint de zee’, winnaar Henk Willems Cultuurprijs, regel het digitaal, nieuwe natuur Meerdijk en vaststellen uitwerkingsregels waterbeleid.

Lichtjesavond
Op zondag 11 december van 18:00 tot 19:30 uur organiseren we weer de ‘Lichtjesavond’. Deze avond staat in het teken van het herdenken van overleden dierbaren. Begraafplaats Duynhaeghe, Akkerlaan 2 in Drunen, is op deze avond sfeervol verlicht met honderden kaarsen. Er is een koor dat zorgt voor een muzikaal intermezzo, er wordt een gedicht voorgedragen en je kunt een steen beschilderen als mooie herinnering aan jouw dierbare(n)

Verbranden brieven
Sinds dit jaar kon je ‘post naar de hemel’ sturen via de brievenbussen op de gemeentelijke begraafplaatsen. Een brief, kaartje of tekening versturen aan een overledene kan helpen bij het rouwproces. Onze begraafplaatsbeheerder bewaarde alle post zorgvuldig en ongeopend. Tijdens de lichtjesavond om 19:00 uur verbranden we deze post in een vuurkorf. Zo gaan ze symbolisch naar de hemel.
Het maakt niet uit of jouw dierbare(n) zijn of haar laatste rustplaats op deze begraafplaats heeft of niet; je bent van harte welkom. Je kunt parkeren op de gemeentewerf aan de Duinweg 37 in Drunen. Bezoekers met een invalideparkeerkaart mogen parkeren op de Akkerlaan bij de begraafplaats.

Informatievergaderingen
Op dinsdag 29 november, woensdag 30 november en donderdag 1 december 2022 vergaderen de raadsleden van Heusden. De vergaderingen zijn te volgen via de livestream op www.heusden.nl en starten om 19.30 uur.

Burgerberaad G1000 Vliedberg
Was of ben jij betrokken bij Burgerberaad G1000Vliedberg? Wil je dan een vragenlijst invullen? Deze vind je op www.heusden.nl/vliedberg > Burgerberaad G1000Vliedberg. Met de resultaten van deze enquête krijgen we zicht op de ervaringen en meerwaarde van de methode Burgerberaad G1000. Je gegevens worden anoniem verwerkt.

Tegels ‘Hier begint de zee’
Vorig jaar mei werd de eerste tegel met de tekst ‘Hier begint de zee. Niets ingooien a.u.b.’ in onze gemeente gelegd. In totaal werden er vorig jaar 80 tegels, van de 150 in totaal, gelegd. Het project is een initiatief vanuit de Rotary Heusden, ondersteund door het Waterschap en de gemeente. In de komende weken worden de volgende 70 tegels gelegd. Voornamelijk bij open water en kolken om mensen eraan te herinneren dat zwerfafval niet in de natuur thuishoort. De komende jaren gaat de gemeente Heusden aan de slag met een gescheiden waterstelsel. Hierdoor komt het regenwater dat door onze kolken wordt afgevoerd, rechtstreeks in een open water of sloot terecht. Dit betekent dus ook dat het afval dat in de kolk wordt gegooid in open water of sloot belandt. Dit is natuurlijk niet de bedoeling en schadelijk voor de flora en fauna in dat gebied. Een beter milieu begint echt bij jezelf, gooi het afval weg waar het thuishoort. Samen houden we onze Heusdense natuur en wateren schoon!

Winnaar Henk Willems Cultuurprijs
Jolein Kops is de winnaar van de Burgemeester Henk Willems Cultuurprijs 2022. Lees hier verder

Regel het digitaal
Jouw gegevens in de basisregistratie personen (BRP) worden niet zomaar verstrekt aan anderen. Er zijn instanties die bepaalde gegevens automatisch krijgen voor het uitvoeren van hun wettelijke taken zoals de Belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank. Soms vragen ook andere instanties of personen de gemeente om gegevens uit de basisregistratie. Als je niet wilt dat de gemeente Heusden jouw persoonsgegevens zonder je toestemming aan deze instellingen of personen verstrekt, dan kun je een verzoek tot geheimhouding indienen.
Aanvraag
Als je ingeschreven staat bij de gemeente Heusden, dan kun je een verzoek tot geheimhouding van je persoonsgegevens indienen. Dit kun je digitaal aanvragen op www.heusden.nl. Hiervoor heb je wel DigiD nodig!
Geldigheid
De geheimhouding blijft altijd gelden, ook als je verhuist naar een andere gemeente. Je kunt alleen zelf de geheimhouding intrekken. Na verwerking van de geheimhouding in de Basisregistratie
Personen ontvang je van ons een bevestiging.
Recht op inzage
Wil je weten aan wie het afgelopen jaar gegevens zijn verstrekt, dan kun je dit schriftelijk opvragen bij het cluster Burgerzaken. Bij dit verzoek moet je een kopie van je legitimatiebewijs voegen. Binnen vier weken krijg je het overzicht thuis gestuurd. Aan een verzoek van geheimhouding of recht op inzage zijn geen kosten verbonden. Het is belangrijk dat je gegevens in de Basisregistratie Personen juist en actueel zijn. Twijfel je daaraan? Neem dan contact op met het cluster Burgerzaken van gemeente Heusden

Nieuwe natuur Meerdijk
Aan de Meerdijk (in de volksmond de Heidijk), naast het eerder ingericht natuurgebied de Driewiel, wordt de komende jaren weer gewerkt aan een fraai stukje nieuwe natuur. De grond zal worden ingezaaid met kruidenrijk gras. Lees hier verder

Vaststellen uitwerkingsregels waterbeleid
Vroeger gingen we ervan uit dat waterbeheer een taak was van de overheid alleen. Vanwege de klimaatverandering kan dat niet meer. Er is in de openbare ruimte niet voldoende plek om de effecten van de klimaatverandering op te lossen.Lees hier verder

Bekendmakingen en Commissie Bezwaarschriften zie Nu & Morgen week 47-2022

Nu & Morgen week-46-2022 Nu & Morgen week 46-2022
Nu & Morgen week-45-2022 Nu & Morgen week 45-2022
Nu & Morgen week-44-2022 Nu & Morgen week 44-2022
Nu & Morgen week-43-2022 Nu & morgen week 43-2022
Nu & Morgen week-42-2022 Nu & Morgen week 42-2022

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan. Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Kijk hier voor agenda
< Volg HeusdenNieuws ook via 
Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 4000 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een 
mail

Reacties

Cookieinstellingen