Nu & Morgen week 18 van de gemeente Heusden

Foto: WGF

De gemeentelijke informatiepagina Nu & Morgen verschijnt wekelijks en bevat alle bekendmakingen en verplichte publicaties van de gemeente Heusden. Onderstaande treft u Nu & Morgen van week 18 aan en het archief aan van de laatste vijf weken.

In Nu & Morgen van week 18 komen aanbod Is techniek ook jouw toekomst, Kimaatpartners reiken energiebesparingsartikelen uit, Doener Mari van Wezel, Geerpark breidt uit, Aangepaste openingstijden, Land van het Oude Maasje, Bestrijding eikenprocessierups, Verkeer in Heusden, Toekomstplannen rondom water in jouw omgeving.

Is techniek ook jouw toekomst
Het Platform Techniek De Langstraat is officieel gelanceerd op 29 april. Het platform is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, bedrijfsleven
en overheid in de Langstraat. Het doel van het platform is om kinderen en jongeren te interesseren voor techniek. Gemeente Heusden is één van de partners van het kernteam. In samenwerking met het Koning Willem 1 College, SG de Overlaat en VPT maakt dat de cirkel rond. Zie ook
Robot lanceert logo Platform Techniek De Langstraat

Klimaatpartners reiken energiebesparingsartikelen uit
Woon je in de gemeente Heusden en heb je een eigen huis? En heb jij je al aangemeld voor de Energiebesparingsactie van #Heelheusdenduurzaam? Dit kan nog tot en met 31 mei aanstaande via www.heelheusdenduurzaam.nl. Je mag dan twee gratis energiebesparingsartikelen kiezen: zoals een Led-lamp, waterbesparende douchekop of besparende stekkerdoos. Deze artikelen helpen om energie te besparen en dus duurzamer te wonen

Doener Mari van Wezel
Burgemeester Willemijn van Hees overhandigde Mari van Wezel uit Elshout de zogenaamde Doeners-taart. Mari is ‘Doener’ omdat hij zelf een
actueel wegwijzerbord maakte voor het bedrijventerrein Meeuwaert in Elshout. Elk bedrijf dat op het bord staat, sponsorde vijftig euro om met naam op het bord te komen. Dat geld, uiteindelijk 600 euro, gaat naar het goede doel Stichting Kinderen Kankervrij (KIKA) Zie ook
Mari van Wezel Doener van de Maand

Geerpark breidt uit
De duurzame wijk Geerpark in Vlijmen breidt verder uit ten noorden van het park. Terwijl er druk gebouwd wordt aan de eerste fase van deelgebied Tot Morgen, komt ontwikkelaar Geerpark BV alweer met de tweede fase. De 36 nul-op-de-meterwoningen die hier gebouwd worden, krijgen een vergelijkbare signatuur als de eerdere woningen in het deelgebied. De woningen gaan op 18 mei in verkoop. Speciaal voor ‘vroege vogels’ is op 30 april de pre-sale gestart. Zie ook Geerpark breidt uit met 36 duurzame koopwoningen in Tot Morgen fase 2

Aangepaste openingstijden
De gemeentebalies zijn op de volgende dagen gesloten:
Donderdag 13 en vrijdag 14 mei i.v.m. Hemelvaart
Maandag 24 mei i.v.m. Pinksteren
• De milieustraat is gesloten op
donderdag 13 mei.
In de meivakantie werken wij alleen op afspraak. Aangifte van geboorte en overlijden kun je deze dagen via  de website doorgeven.

Land van het Oude Maasje
In de zomer van 2020 werd er door HAS-studenten, namens het Klimaatplein Heusden en de gemeente Heusden, een onderzoek uitgevoerd over het leefklimaat in ‘Het Land van ’t Oude Maasje’. Het gaat dan om de kernen vesting Heusden, Herpt, Oudheusden, Hedikhuizen, Heesbeen en Doeveren. Uit dit onderzoek zijn destijds een aantal thema’s naar voren gekomen. Zie ook HAS-studenten doen onderzoek naar leefklimaat ‘Het Land van het Oude Maasje’

Cursus fietsvalpreventie
Stichting de Schroef organiseert in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en De Fietsersbond de cursus fietsvalpreventie. Deze gratis cursus stimuleert 60-plussers om er vaker op uit te gaan met de fiets én ook vooral om zo lang mogelijk te blijven fietsen.

Bestrijding eikenprocessierups
Ook dit jaar willen we de overlast van de eikenprocessierups beperken. Dat doen we bijvoorbeeld door preventief te bestrijden. We bespuiten de bladeren van eikenbomen met het biologische bestrijdingsmiddel Xentari. Van dit middel gaan de rupsen, als ze van de blaadjes eten, in een vroeg stadium dood. Dit middel is onschadelijk voor andere insecten, vogels, zoogdieren en mensen.

Verkeer in Heusden
Tot en met maart kon je een inspraakreactie indienen op het Mobiliteitsplan (als onderdeel van het Gemeentelijk Verkeeren Vervoerplan). We ontvingen er 40, waarbij enkele reacties namens meerdere personen zijn ingediend. Vooruitlopend op de vaststelling van de Nota van Inspraak en Reactie bij het Mobiliteitsplan, heeft het college besloten de verdere uitwerking van de verzachtende maatregelen voor de verkeerscirculatie in het centrum van Vlijmen aan te houden. Na realisatie van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)- maatregelen, mede op basis van monitoring, wordt bepaald of deze maatregelen wenselijk zijn.

Toekomstplannen rondom water in jouw omgeving
Het ontwerp waterbeheerplan 2022-2027 van waterschap Aa en Maas ligt ter inzage. Hierin staan de toekomstplannen en ambities van het waterschap. Zo weet jij wat je van hen kunt verwachten. En waar jij een bijdrage kunt leveren. Wil je meer weten over het waterbeheerplan, een zienswijze insturen of heb je er vragen over? Kijk op www.aaenmaas.nl/ waterbeheerplan2022-2027

Bekendmakingen en Commissie Bezwaarschriften zie Nu & Morgen week 18-2021

Nu & Morgen week-17-2021 Nu & Morgen week 17-2021
Nu & Morgen week-16-2021 Nu & Morgen week 16-2021
Nu & Morgen week-15-2021 Nu & Morgen week 15-2021
Nu & Morgen week-14-2021 Nu & Morgen week 14-2021
Nu & Morgen week-13-2021 Nu & Morgen week-13-2021

Begin de dag met het nieuws uit je gemeente met de gratis Nieuwsbrief. KLIK HIER en meld je aan.
Aanvoerder van het lokale nieuws.

< Volg HeusdenNieuws ook via Facebook
< Wist u dat wij iedere morgen meer dan 2500 nieuwsbrieven verzenden
< Wist u dat wij iedere dag meer dan 10.000 bezoekers hebben op onze website
< Adverteren op Heusden.Nieuws.nl stuur een mail

Reacties